Strategisk kommunikation

En virksomheds kommunikation skal tage sit afsæt i virksomhedens overordnede strategi, hvis kommunikationsaktiviteterne skal yde sit bidrag til omsætning, bundlinje og fremdrift mest optimalt. Derfor bør der naturligvis være en kommunikationsstrategisk krølle på den samlede strategi.

Forretningsstrategien skal understøttes

Alle en virksomheds eller organisations kommunikationsaktiviteter skal i den bedste af alle verdener bidrage til virkeliggørelsen af organisationens overordnede strategi. Det betyder, at enhver indsats peger mod samme mål. Det giver samtidig større troværdighed, genkendelighed og gennemslagskraft. Effekten flerdobles ganske enkelt af hver enkelt kommunikationsindsats, hvis der er en klar linje i indsatsen.

Derfor bør der udformes et kommunikationsstrategisk appendiks til den samlede strategi. Det kan med fordel være baseret på en stærk kernefortælling.

En klar linje i kommunikationen

For Harbinger Public Relations er det din forretningsstrategi, der er i fokus. Vi kan hjælpe med at strukturere såvel din interne som eksterne kommunikation, når det handler om at lancere ny strategi, når det handler om konsistent at gentage de strategiske mål og handlingsplaner i implementeringen, når det handler om at få kredit for de opnåede milesten, og når strategien blomstrer i fuldt flor. Hele tiden med dit omdømme som fokuspunkt.

Vores andre kerneydelser

Hos Harbinger skaber vi strategiske og operationelle kommunikationsløsninger, der styrker virksomheders synlighed og omdømme på produkt-, forretnings- og samfundsniveau. Læs mere om, hvordan vi arbejder her: