Vores øvrige ydelser

Public Relations eller PR er strategisk funderet og operationelt kommunikationsarbejde, der styrker virksomheders relationer med offentligheden og derigennem opbygger det gode omdømme blandt andet gennem synlighed i medierne. Omtale i medierne er kun toppen af isbjerget. Under overfladen ligger et hav af Public Relations-discipliner, der er mindst lige så vigtigt i det succesfulde pressearbejde.

PR-rådgivning

Press office

Press office er en klog investering i det langsigtede omdømmearbejde. Press office er din egen pressetjeneste, hvorfra din virksomhed kan arbejde med proaktiv og reaktiv PR og kommunikation, der supporterer både den kommunikationsansvarlige og virksomhedens ledelsesteam.

Harbinger Public Relations´ press office er en månedlig retainer-ordning, hvor din virksomhed samarbejder med et team på to eller flere faste kommunikationsrådgivere, som varetager både de daglige presseaktiviteter, den strategiske kommunikation og løbende PR-rådgivning på både produkt-, forretnings- og samfundsniveau.

Fast sparringspartner

Rollen som kommunikationsansvarlig er en af de mest krævende, der findes. Det forventes, at du er ”på”, har svar på alle kommunikationsrelaterede spørgsmål og lynhurtigt kan skifte mellem strategi, taktik og eksekvering.

Hos Harbinger Public Relations har vi skabt konceptet ”Harbinger Bounce.” En fast senior kommunikationsrådgiver med erfaring og indsigt i dit forretningsområde og marked, der fungerer som din personlige sparringspartner i alt fra strategiudvikling til løsning af konkrete opgaver.

Medie- og budskabstræning

Er din virksomhed klar, når journalisten ringer. Har talspersonerne styr på fakta og budskaber, så I får de vigtigste pointer frem, når muligheden byder sig? Det kræver øvelse og overblik at navigere mellem egne budskaber og mediernes dagsorden.

Hos Harbinger Public Relations er vi specialister i samarbejde med journalister og medier. Vores medietræning er skræddersyet til din virksomhed og giver en grundlæggende forståelse af medielandskabet, journalistens arbejdsvilkår kombineret konkrete budskabs- og interviewøvelser til TV, radio og avis.

Intern kommunikation

Ledelseskommunikation

Inspirererede og dedikerede medarbejdere er grundstenen for glade kunder og virksomhedens gode resultater. God ledelseskommunikation og det rette mix af kommunikationskanaler er helt centralt for at medarbejderne trives. Engagerede medarbejdere oplever i høj grad, at virksomhedens mål også er deres egne mål og arbejder for at gøre dem til virkelighed.

Hos Harbinger hjælper vi vores kunder med at sikre, at den strategiske retning står helt klart for medarbejderne. Vi planlægger og udarbejder den interne kommunikation fra interne nyhedsbreve, intranet til møder (virtuelle som fysiske), præsentationer, corporate film og events samt træning af ledere i kommunikativt lederskab.

Forandringskommunikation

Kommunikation er et effektivt redskab til at accelerere forandringer i en organisation, når budskaberne kobles til konkrete handlinger i forandringssituationen. Hvad enten det involverer et nyt it-system, en ny strategi, organisations -og samarbejdsstruktur eller supply chain, er vi med hele vejen for at sikre projektet kommer godt i mål.

Hos Harbinger hjælper vi med at udforme forandringens ”kernefortælling” og lægge en kommunikationsstrategi, der sikrer, at lederne kan oversætte forandringen til konkret mening for medarbejderne og deres hverdag. Vi hjælper også med budskabstræning af ledere og planlægning af konkrete tiltag så som møder og workshops skriftligt materiale og film.

Kernefortælling

En kernefortælling er mere end bare en god historie. En stærk kernefortælling er summen af virksomhedens kultur, selvforståelse, vision, mission, potentiale og position i forhold til markedet. Den fungerer som et strategisk kompas for virksomhedens kommunikation, tone, indhold, kanaler og målgrupper - både internt og eksternt.

Harbinger Public Relations tilbyder kernefortællingsworkshops, hvor deltagerne gennem forskellige øvelser og indspark bliver guidet til at identificere virksomhedens kernefortælling. Efterfølgende sammenfatter Harbinger en knivskarp, operationel kernefortællingstekst og tilhørende kernebudskaber.

Særlige discipliner

SportsPR

Mens tre ud af ti interesserer sig for politik, interesserer otte ud af ti sig for sport. Sport samler folket, men det er også benhård business. Der har aldrig været flere penge i sporten. Det giver en myriade af muligheder for eksponering af budskaber og produkter, men også risici, når selve virksomhedsidentiteten knyttes til sport.

Harbinger Public Relations har hjulpet flere store danske virksomheder med at aktivere deres brand og synlighed gennem sportsPR både på produkt-, forretnings- og samfundsniveau.

M&A kommunikation

Kommunikation omkring virksomhedsopkøb er en kompliceret disciplin, der kræver tillid og timing, så alle berørte parter får den rette information på det rette tidspunkt. Harbinger har hjulpet flere internationale virksomheder med deres M&A-kommunikation i forbindelse med virksomhedsopkøb både i Danmark og i udlandet.

Harbinger udarbejder kommunikationsstrategier og -planer samt budskaber til talspersoner og ledere, tager hånd om presserelationer og formulerer pressemeddelelser og øvrige kommunikationsdokumenter til både medarbejdere, nøgleleverandører, kunder og pressen.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet oplever lige nu en stor genkomst. Det er – hvis det håndteres korrekt – en troværdig og nærværende måde at få sine nyheder ud på. Det er et personligt dialogmedie direkte i din målgruppes indbakke i modsætning til det virvar af boosts og algoritmer, der skal omgås på sociale medier.

Hos Harbinger udarbejder vi både klassiske nyhedsbreve, pop-up nyhedsbreve og tematiserede nyhedsbreve. Vores dygtige skribenter er med lige fra udvikling af stil, temaer og tone, til produktion af indhold og endelig udsendelse samt måling af effekten af det enkelte nyhedsbrev.

Vores andre kerneydelser

Hos Harbinger skaber vi strategiske og operationelle kommunikationsløsninger, der styrker virksomheders synlighed og omdømme på produkt-, forretnings- og samfundsniveau. Læs mere om, hvordan vi arbejder her: